ກອງປະຊຸມຫົວໜ້າເຄືອຂ່າຍກວດກາພາຍໃນທະນາຄານກາງອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 7

ໃນວັນທີ 08 ກັນຍາ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ II ກົມບໍລິການ ໄດ້ຈັດກອງກອງປະຊຸມຫົວໜ້າເຄືອຂ່າຍກວດກາພາຍໃນທະນາຄານກາງອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 7 The 7th ASEAN Central Bank Heads of Internal Audit Network Meeting ຂຶ້ນຜ່ານລະບົບກອງປະຊຸມແບບທາງໄກ (Video conference) ຕາງໜ້າ ທຫລ ເຂົ້າຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ ມະໂນສິນ ຕັນດາວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມກວດກາພາ

 

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

 

ຂ່າວ

Comments are disabled.