Management

ໂຄງຮ່າງການບໍລິຫານຂອງທະນາຄານບູຢອງລາວ

 

ທະນາຄານ ບູຢອງ ລາວ ຈຳກັດ ລວມທັງພະນັກງານສາຂາມີທັງຫມົດ 27 ຄົນ, ເປັນຍິງ 12 ຄົນ, ໃນນີ້ມີຜູ້ບໍລິຫານເປັນຊາວຕ່າງປະເທດມີ 2 ທ່ານ, ອໍານວຍການໃຫຍ່ 1 ທ່ານ, ແລະ ຜູ້ຈັດການທົ່ວໄປ 1 ທ່ານ.

 

ການ​ບໍລິຫານ​ຂອງ​ທະນາຄານ​ໄດ້​ແບ່ງ​ເປັນ 7 ພະ​ແນ​ກຄື: ພະແນກບໍລິການລູກຄ້າ-ຄັງສາງ, ພະ​ແນ​ກສິນ​ເຊື່ອ, ພະ​ແນ​ກບັນຊີ-ການ​ເງິນ, ພະ​ແນ​ກການ​ຕະຫລາດ, ພະ​ແນ​ກບໍລິຫານຫ້ອງການ-ບຸກຄະລາກອນ, ພະແນກ​ໄອ​ທີ, ພະແນກທຸລະກິດເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄະນະ​ກຳມະການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງປະກອບມີ 4 ຄະນະ​ກຳມະການ​ຄື: ຄະນະ​ກຳມະການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຄວາມ​ສ່ຽງ-ບໍລິຫານທຶນ, ຄະນະ​ກຳມະການ​ບໍລິຫານ​ສິນ​ເຊື່ອ, ຄະນະ​ກຳມະການ​ກວດ​ສອບ​ພາຍ​ໃນ ​ແລະ ຄະນະ​ກຳມະການ​ຕ້ານ​ການ​ຟອກ​ເງິນ. ​ທະນາຄານ​ໄດ້​ກຳນົດ​ພາລະ​ບົດບາດ, ສິດ ​ແລະ ຫນ້າ​ທີ່ ​ໃຫ້ແຕ່ລະ​ຄະນະ, ພະ​ແນ​ກຮັບຜິດຊອບ ​ເພື່ອ​ຄວາມ​ສະດວກ​ໃນ​ການ​ປະຕິບັດ​ວຽກ​ງານ​ໃຫ້​ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງ​ກັບ​ນະ​ໂຍບາຍ​, ​ໃນ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ, ຕິດຕາມ ​ແລະ ກວດກາ (ລາຍ​ລະອຽດ​ໃຫ້​ເບິ່ງ​ຕາມ​ໂຄງ​ຮ່າງ​ການຈັດ​ຕັ້ງ).

 

ສະພາບໍລິຫານ

 

ທ່ານ ລີ ຈຸງ ກຶນ……………………….ປະທານ

 

ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ

ສະມາຊິກຂອງຄະນະຜູ້ບໍລິຫານໃນປີສິ້ນສຸດວັນທີ 31 ທັນວາ 2019 ແລະ ນະວັນທີອອກເອກະສານລາຍງານສະບັບນີ້ ປະກອບມີ:

ແບ ກິ ບອມ

ຕຳແຫນ່ງ ອຳນວຍການໃຫຍ່
26/12/2022

ທ່ານ ຈັງ ຄິວ ຢັງ

ຕຳແຫນ່ງ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ
19/06/2023

ທ່ານ ແສງອາລຸນ ຈັນທະນະສິນ

ຕຳແຫນ່ງ ຜູ້ຈັດການສາຂາ

12/8/2022

ທ່ານ ຈັນທອນ ຫານຊະນະ

ຕຳແຫນ່ງ ຫົວຫນ້າຝ່າຍບຸກຄະລາກອນ
01 /09/2009

ທ່ານ ໄຊຍະລາດ ສຸວັນນະຈັກ

ຕຳແຫນ່ງ ຫົວຫນ້າຝ່າຍໄອທີ

20/5/2022

ທ່ານ ສຽວສະຫວາດ ປ້ອງມາລາ

ຕຳແຫນ່ງ ຮອງຜູ້ຈັດການສາຂາ

20/5/2022

ຄຳເຫັນຂອງຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ

ຂ້າພະເຈົ້າໃນນາມຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ທະນາຄານ ບູຢອງ ລາວ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈເປັນຢ່າງສູງມາຍັງການນຳພັກລັດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳ ເພື່ອພັດທະນາຄານໃຫ້ກ້າວໄກ ແລະ ທັນສະໄຫມ.

ໃນໄລຍະ 10 ປີ ຜ່ານມາ ທະນາຄານໄດ້ມີຄວາມບຸກບືນຜ່ານຜ່າອຸປະສັກນາໆປະການ ແລະ ພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານການເງິນ, ສ້າງຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນໃນການໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າ ແລະ ມີນະໂຍບາຍທີ່ດີ ເຮັດໃຫ້ທະນາຄານສາມາດສ້າງຕັ້ງສາຂາໄດ້ຫນຶ່ງແຫ່ງໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ລວມກັບສຳນັກງານໃຫຍ່ເປັນສອງສາຂາ. ທະນາຄານຈະສ້າງສາຍສຳພັນອັນດີງາມກັບລູກຄ້າ, ທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ, ອົງການຂອງພາກເອກະຊົນຕ່າງໆ ແລະ ອົງການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ ເພື່ອສ້າງປະສົບການທາງດ້ານທຸລະກິດໃຫ້ມີຫລາກຫລາຍສີສັນ ແລະຫມັ້ນຄົງ. ມີສາຍສຳພັນທີ່ດີກໍເຫມືອນມີພູມຄຸ້ມກັນທີ່ດີໃນການທຳທຸລະກິດຄຽງຄູ່ກັບການຮ່ວມງານ ກັບຫລາຍພາກສ່ວນ ຊຶ່ງຈະເກີດມີປະສິດທິຜົນ ສຳລັບການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທີ່ທ້າທາຍທີ່ຈະປະເຊີນຫນ້າກັບມັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການລະບາດພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃຫມ່ ຫລື ເອີ້ນວ່າ ໂຄວິດ-19 (COVID-19).

ໃນໄລຍະ 1 ປີ ທີ່ຜ່ານມາ ພະນັກງານທຸກຄົນໄດ້ປະຕິບັດພາລະຫນ້າທີ່ຮ່ວມກັນຢ່າງມີມານະອົດທົນ, ພາກພຽນພະຍາຍາມ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືທຸກຢ່າງ ເຮັດໃຫ້ທະນາຄານສາມາດດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງກ້າວຫນ້າ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຫນ້າເພິ່ງພໍໃຈ ແລະ ມີກຳໄລຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຈາກຜົນດັ່ງກ່າວ ພວກເຮົາຈຶ່ງມີຄວາມພູມໃຈທີ່ໄດ້ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ກໍໄດ້ກາຍມາເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານການເງິນທີ່ມີຄຸນຄ່າດ້ວຍການສ້າງຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ ໂດຍຜ່ານການເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງບໍລິສັດໃນເຄືອເຊັ່ນ ທະນາຄານບູຢອງລາວ ຈຳກັດ ສຳນັກງານໃຫຍ່, ທະນາຄານບູຢອງລາວ ຈຳກັດ ສາຂາດອນຫນູນ, ບໍລິສັດບູຢອງລາວ ຈຳກັດ ແລະ ຊີເກມກອ໊ຟຄລັບ.

ສຸດທ້າຍນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າໃນນາມຄະນະຜູ້ບໍລິຫານທະນາຄານ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງລູກຄ້າທັງຫລາຍ, ຜູ້ຖືຫຸ້ນ, ຜູ້ນຳພັກ ລັດ ແລະ ພະນັກງານທະນາຄານໃຫ້ຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນ, ໄວ້ວາງໃຈ ແລະ ໃຫ້ການສະຫນັບສະຫນູນຕໍ່ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານ ຕະຫລອດມາ ຊຶ່ງຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນ, ຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ແລະ ການໃຫ້ການສະນັບສະຫນູນເຫລົ່ານັ້ນ ຈະກາຍມາເປັນພະລັງທີ່ສຳຄັນຍິ່ງສຳລັບຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ພະນັກງານທຸກຄົນໃນການນຳເອົາທະນາຄານບູຢອງລາວ ຈຳກັດໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ກ້າວຫນ້າຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.

ພ້ອມກັນນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າ ໃນນາມຄະນະຜູ້ບໍລິຫານທະນາຄານ ກໍຂໍອວຍໄຊໃຫ້ພອນແດ່ ລູກຄ້າທັງຫລາຍ, ຜູ້ຖືຫຸ້ນ, ທ່ານຜູ້ນຳພັກ ລັດ ແລະ ພະນັກງານທຸກຄົນ ຈົ່ງມີແຕ່ຄວາມສຸກກາຍສະບາຍໃຈ ມີສຸຂະພາບເຂັ້ມແຂງ ປາຖະຫນາສິ່ງໃດກໍຂໍໃຫ້ໄດ້ດັ່ງຄຳມັກຄຳປາຖະຫນາ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນຫນ້າທີ່ການງານທຸກປະການ.

bandar togel terpercaya bandar togel terpercaya situs toto slot deposit dana slot demo slot gacor slot4d slot luar negeri