Current Account

ກະແສລາຍວັນ

ຫາກທຸລະກິດຂອງທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ເງິນໝູນວຽນໃນທຸລະກິດ ໂດຍໃຊ້ແຊັກໃນການຝາກ-ຖອນ. ບັນຊີເງິນຝາກປະເພດນີ້ເໝາະ ສໍາລັບຜູ້ທີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດແລະບຸກຄົນທົ່ວໄປທີ່ຕ້ອງການນໍາໃຊ້ແຊັກ. ທ່ານສາມາດເປີດບັນຊີກະແສລາຍວັນກັບທະນາຄານ.

ຜົນປະໂຫຍດ

 • ເປັນບັນຊີເພື່ອໃຊ້ໃນການໝູນວຽນເພື່ອປະກອບທຸລະກິດ.
 • ໃຊ້ແຊັກໃນການເບີກຈ່າຍແລະຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ/ການບໍລິການ.
 • ສາມາດຝາກ-ຖອນຕ່າງສາຂາແລະທຸກວັນລັດຖະການ.
 • ສາມາດໂອນເງິນພາຍໃນ.

ອັດຕາດອກເບ້ຍ

 • ທະນາຄານບໍ່ຈ່າຍດອກເບ້ຍ. ( ບໍ່ມີດອກເບ້ຍ ).

ວົງເງິນເລີ່ມຕົ້ນ

 • ກໍານົດເງິນຝາກຄັ້ງທໍາອິດຂັ້ນຕໍ່າ:
  • ສະກຸນເງິນກີບ: 100.000ກີບ.
  • ສະກຸນເງິນບາດ: 2.000ບາດ.
  • ສະກຸນເງິນໂດລາສະຫະລັດ: 50ໂດລາ.

ເງື່ອນໄຂການຝາກ ແລະຄ່າທໍານຽມ

 • ເງື່ອນໄຂນອກເນື່ອງຈາກນີ້ສາມາດສອບຖາມໄດ້ທີ່ຈຸດບໍລິການເພີ່ມຕື່ມ

ເອກະສານໃນການເປີດບັນຊີ

 • 5.1 ສໍາລັບບຸກຄົນທົ່ວໄປ:
  • ບັດປະຈໍາຕົວ.
  • ປຶ້ມສໍາມະໂນຄົວ.
 • 5.2 ນິຕິບຸກຄົນ:
  • ໃບສະເໜີຂໍເປີດບັນຊີ.
  • ໃບທະບຽນການດໍາເນີນທຸລະກິດ.
  • ໃບເສຍພາສີອາກອນ.
  • ບັດປະຈໍາຕົວຜູ້ເປີດບັນຊີ.
  • ແບບຢ່າງລາຍເຊັນເຈົ້າຂອງບັນຊີ.
 • 5.3 ສໍາລັບບໍລິສັດ:
  • ມີໃບສະເໜີຂໍເປີດບັນຊີຈາກບໍລິສັດ.
  • ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ.
  • ໃບທະບຽນວິສະຫະກິດ.
  • ໃບເສຍອາກອນ.
  • ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ.
  • ລູກຄ້າຕ້ອງຕື່ມຂໍ້ມູນຂອງຕົນເອງໃສ່ແບບຟອມເປີດບັນຊີໃໝ່ຂອງທະນາຄານໃຫ້ຖືກຕ້ອງແລະຄົບຖ້ວນ.
 • 5.4 ສໍາລັບກະຊວງ ຫຼື ກົມກອງຕ້ອງປະກອບເອກະສານດັ່ງນີ້:
  • ມີໃບສະເໜີຂໍເປີດບັນຊີຈາກບໍລິສັດ, ກົມກອງ, ກະຊວງ.
  • ລູກຄ້າຕ້ອງຕື່ມຂໍ້ມູນຂອງຕົນເອງໃສ່ແບບຟອມເປີດບັນຊີໃໝ່ຂອງທະນາຄານໃຫ້ຖືກຕ້ອງແລະຄົບຖ້ວນ.

ປິດບັນຊີກະແສລາຍວັນ

 • ມີໃບສະເໜີຂໍປິດບັນຊີຈາກບໍລິສັດ, ກົມກອງ, ກະຊວງ.
 • ລູກຄ້າຈໍາຕ້ອງສົ່ງປຶ້ມແຊັກຄືນໃຫ້ທະນາຄານ.
slot demo slot depo 5k slot depo 10k toto 4d slot depo 5k slot depo 10k slot gacor toto 4d slot demo slot demo slot depo 5k slot depo 10k slot gacor toto 4d bandar togel terpercaya toto 4d slot demo slot depo 5k slot depo 10k link slot gacor live draw sgp https://oksip.pu.go.id/apps/attachments/home https://oksip.pu.go.id/apps/attachments/gacor-4d/ https://oksip.pu.go.id/apps/attachments/new/ https://oksip.pu.go.id/apps/attachments/public/ https://oksip.pu.go.id/apps/attachments/img/ https://oksip.pu.go.id/apps/tmps/peca/demo/ https://oksip.pu.go.id/apps/tmps/peca/pgacor/ https://oksip.pu.go.id/apps/tmps/peca/bo/ https://oksip.pu.go.id/apps/tmps/peca/icon/ https://oksip.pu.go.id/apps/tmps/peca/zx/ https://oksip.pu.go.id/apps/tmps/oyo/depo-5k/ https://oksip.pu.go.id/apps/tmps/oyo/depo-10k/ akun slot demo slot depo 5k slot depo 5000 5k bandar togel terpercaya slot luar negeri slot gacor server luar slot gacor 4d slot depo 5k depo 5k slot depo 5000 slot depo 10k slot depo 10k gacor depo 10k maxwin slot gacor luar negeri slot depo 10k maxwin slot depo 5k maxwin link slot gacor slot gacor 4d slot luar negeri slot depo 5k gacor terbaru slot depo 10k terbaru slot depo 10k slot gacor 4d maxwin slot gacor maxwin slot depo 10k bandar togel terpercaya situs togel terpercaya link slot gacor slot gacor 4d slot gacor 4d terbaru web slot gacor slot luar negeri slot gacor link slot gacor bandar togel terpercaya toto 4d slot gacor 4d slot luar negeri daftar akun slot demo slot gacor maxwin slot depo 10k slot gacor maxwin slot gacor link slot gacor slot gacor terbaru slot demo slot demo zeus slot depo 5k gacor slot depo 10k terbaruslot gacor situs toto 4d slot gacor slot gacor 4d maxwin slot gacor 4d link situs slot gacor akun slot demo bandar togel terpercaya slot luar negeri slot 4d gacor daftar slot gacor slot demo pragmatic slot gacor slot demo slot gacor 4d bandar togel terpercaya slot gacor slot demo slot luar negeri slot gacor slot demo slot gacor 4d slot depo 10k slot depo 5k https://jurnal.unismabekasi.ac.id/public/tmp/akundemo/ https://jurnal.unismabekasi.ac.id/public/tmp/depo5k/ https://jurnal.unismabekasi.ac.id/public/tmp/depo10k/ https://jurnal.unismabekasi.ac.id/public/tmp/xgacor/ https://jurnal.unismabekasi.ac.id/public/tmp/gacor4d/ https://jurnal.unismabekasi.ac.id/public/tmp/luarnegeri/ https://jurnal.unismabekasi.ac.id/public/tmp/pubtogel/