International fund transfer

ເງິນໂອນ

ທະນາຄານ ບູຢອງລາວ ກຳລັງກະກຽມຄວາມພ້ອມສຳລັບ ‘SWIFT TRANSFER’ ແລະ ‘WESTERN UNION’ ເພື່ອໃຫ້ການບໍລິການລະຫວ່າງປະເທດ.

ການໂອນເງິນດ່ວນ

ການໂອນ SWIFT ຂອງ ທະນາຄານ ບູຢອງລາວ ສະໜອງການບໍລິການໂອນເງີນທີ່ວ່ອງໄວ ແລະ ປອດໄພ, ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື ທຸກແຫ່ງຫົນໃນທົ່ວໂລກ. ຄ່າທຳນຽມພິເສດແມ່ນມີຂື້ນກັບຄວາມສຳພັນທາງທຸລະກິດຂອງລູກຄ້າ ແລະ ຄວາມຖີ່ໃນການໂອນເງິນ.

ເວັດເທິນຢູນຽນ

ເວດສເທິນຢູນຽນຊ່ວຍໃນການຈັດຫາໃຫ້ຄົນທີ່ທ່ານຮັກເກືອບທຸກບ່ອນໃນໂລກ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນການໂອນສຳລັບການສຶກສາ, ການໂອນສຳລັບຮັກສາສຸຂະພາບ, ຫລື ເຄື່ອງດື່ມ. ເວດສເທິນຢູນຽນສະໜອງ ການບໍລິການໂອນເງິນໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກ.

bandar togel terpercaya bandar togel terpercaya situs toto slot deposit dana slot demo slot gacor slot4d slot luar negeri