ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ວຽກງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອ

ໃນວັນທີ 05 ກັນຍາ 2022 ຜ່ານມານີ້, ບໍລິສັດ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ວຽກງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອຂຶ້ນ

 

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

ຂ່າວ

Comments are disabled.