ຫົວໜ້າກົມນະໂຍບາຍເງິນຕາແຈ້ງຂ່າວ ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

ໃນຕອນບ່າຍວັນ ທີ 15 ມິຖູຸນາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານ ນາງ ຂັນແກ້ວ ຫຼ້າມະນີເງົາ ຫົວໜ້າກົມນະໂຍບາຍເງິນຕາ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ແຈ້ງຂ່າວກ່ຽວກັບວຽກງານການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຕໍ່ສື່ມວນຊົນຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ທຫລ ເຊິ່ງມີເນື້ອໃນລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

 

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

ຂ່າວ

Comments are disabled.