ສຳເລັດກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການເຊື່ອມໂຍງ ຂະແໜງການທະນາຄານອາຊຽນຄັ້ງທີ 11

ໃນວັນທີ 09 ກຸມພາ 2022, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງປະເທດໄທ (ທປທ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການເຮັດວຽກກ່ຽວກັບກອບການເຊື່ອມໂຍງຂອງຂະແໜງການທະນາຄານອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 11 ຫຼື The 11th Meeting Of The Working Committee On ASEAN Banking Integration Framework (WC-ABIF)’ ຂຶ້ນ ຜ່ານລະບົບ videoconference ເຊິ່ງ

 

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

ຂ່າວ

Comments are disabled.