ທະນາຄານພາກກາງ ສະໜອງສິນເຊື່ອນະໂຍບາຍ 378,35 ຕື້ກີບ ຕໍ່ລູກຄ້າທີ່ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍາດໂຄວິດ

ທ່ານ ວົງພະຈັນ ແສງສຸວັນ ຫົວໜ້າສາຂາທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກກາງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ (ທຫລ.ສຂ) ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ທຫລ.ສຂ ປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ຂອບເຂດສິດໜ້າທີ່ຂອງຕົນໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກທາງດ້ານເງິນຕາ-ສິນເຊື່ອແກ່ສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດ, ສະຖາບັນການເງິນຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ຄຳມ່ວນ ແລະ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ລວມມີສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດທັງໝົດ

 

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

ຂ່າວ

Comments are disabled.