ສໍາເລັດກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຄັ້ງທີ II ປະຈໍາປີ 2021

ເພື່ອສະຫຼຸບທົບທວນຄືນການປະຕິບັດວຽກງານລວມ ໃນໄລຍະ 1 ປີຜ່ານມາ ພ້ອມທັງວາງທິດທາງແຜນ ການເຄື່ອນໄຫວຽກງານຂອງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ (ທຫລ) ໃນຕໍ່ໜ້າ ປີ 2022, ຕອນເຊົ້າຂອງ ວັນທີ 30 ທັນວາ 2021 ນີ້ ຢູ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຫລ ຄັ້ງທີ II ປະຈໍາປີ 2021 ຂຶ້ນ

 

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

 

ຂ່າວ

Comments are disabled.