ພາກລັດ-ທຸລະກິດ-ພາກສັງຄົມ ຫາລືການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ

ກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ແລະ ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ (ສມກຈ) ໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດກອງປະຊຸມການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ ປະຈຳປີ 2021 ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການ ADA ຂອງປະເທດລຸກຊຳບວກ

 

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

 

ຂ່າວ

Comments are disabled.