ການທ້ອນເງິນຄືການຮັກສາສະຖຽນລະພາບຄົວເຮືອນ

ກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຮ່ວມກັບ ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ (ສມກຈ) ໄດ້ຈັດຕັ້ງການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນທ້ອນເງິນອາຊຽນ (ວັນທີ 31 ຕຸລາ) ຜ່ານລະບົບອອນລາຍ (Zoom) ໃນວັນທີ 29 ທັນວາ 2021 ທີ່ຫ້ອງການ ສມກຈ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

 

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

 

ຂ່າວ

Comments are disabled.