ການຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ “ລະບົບຫ້ອງການທັນສະໄໝ (E-Office)” ຈັດຂຶ້ນໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຮ່ວມກັບ ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີແລະການສື່ສານ

ໃນວັນທີ 14-15 ທັນວາ 2021 ຜ່ານມານີ້, ຕ່າງໜ້າ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ລັັດສະໜີ ສຸວັນທອງ ຮອງຫົວໜ້າກົມເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທຫລ, ພ້ອມຄະນະໄດ້ສໍາເລັດການເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ “ລະບົບຫ້ອງການທັນສະໄໝ (E-Office)

 

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ 

ຂ່າວ

Comments are disabled.