ກອງປະຊຸມຫົວໜ້າເຄືອຂ່າຍກວດກາພາຍໃນທະນາຄານກາງອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 6 (The 6th ASEAN Central Bank Heads of Internal Audit Network Meeting)

ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 13 ທັນວາ 2021 ຜ່ານມານີ້, ຕ່າງໜ້າ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ນຳໂດຍ ທ່ານ ມະໂນສິນ ຕັນດາວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມກວດກາພາຍໃນ ທຫລ, ພ້ອມຄະນະໄດ້ສໍາເລັດການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຫົວໜ້າເຄືອຂ່າຍກວດກາພາຍໃນທະນາຄານກາງອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 6 (The 6th ASEAN Central Bank Heads of Internal Audit Network Meeting)

 

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

 

ຂ່າວ

Comments are disabled.