ກອງປະຊຸມສະພາຜູ້ວ່າການສູນຝຶກອົບຮົມ SEACEN (SEACEN’s Board of Governors Meeting) ຄັ້ງທີ 41

ໃນວັນທີ 06 ທັນວາ 2021 ຜ່ານມານີ້, ຕ່າງໜ້າ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ນຳໂດຍ ທ່ານ ນ ວັດທະນາ ດາລາລອຍ ຮອງຜູ້ວ່າ ທຫລ, ພ້ອມຄະນະໄດ້ສໍາເລັດການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະພາຜູ້ວ່າການສູນຝຶກອົບຮົມ SEACEN (SEACEN’s Board of Governors Meeting) ຄັ້ງທີ 41 ຜ່ານລະບົບອອນໄລ ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນ. Nguyen Thi Hong ຜູ້ວ່

 

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

ຂ່າວ

Comments are disabled.