ສຳເລັດການເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມທະນາຄານໂລກ ແລະ ກອງທຶນການເງິນສາກົນ ປະຈໍາປີ 2021 ຜ່ານລະບົບທາງໄກ (The Annual Meetings 2021 of the World Bank Group and International Monetary Fund)

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 4-24 ຕຸລາ 2021 ທ່ານ ນ. ວັດທະນາ ດາລາລອຍ, ຮອງຜູ້ວ່າການ ທຫລ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະໄດ້ສຳເລັດການເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມທະນາຄານໂລກ ແລະ ກອງທຶນການເງິນສາກົນ ປະຈໍາປີ 2021 ຜ່ານລະບົບ ອອນລາຍ (The Annual Meetings 2021 of the World Bank Group and International Monetary Fund) ແລະ ມີບັນດາກະຊວງການເງິນຂອງປະເທ

 

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

ຂ່າວ

Comments are disabled.