ເດືອນພະຈິກ 1, 2021

ພິທີປະກາດການປັບປຸງໂຄງສ້າງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ຂອງສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ (ສຕຟງ)

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 29 ຕຸລາ 2021 ສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ (ສຕຟງ), ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ຈັດຕັ້ງພິທີປະກາດປັບປຸງໂຄງສ້າງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ຂອງ ສຕຟງ   ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ... Read More