2021

ສໍາເລັດກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຄັ້ງທີ II ປະຈໍາປີ 2021

ເພື່ອສະຫຼຸບທົບທວນຄືນການປະຕິບັດວຽກງານລວມ ໃນໄລຍະ 1 ປີຜ່ານມາ ພ້ອມທັງວາງທິດທາງແຜນ ການເຄື່ອນໄຫວຽກງານຂອງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ (ທຫລ) ໃນຕໍ່ໜ້າ ປີ 2022, ຕອນເຊົ້າຂອງ ວັນທີ 30 ທັນວາ 2021 ນີ້ ຢູ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຫລ ຄັ້ງທີ II ປະຈໍາປີ 2021 ຂຶ້ນ ... Read More

ພາກລັດ-ທຸລະກິດ-ພາກສັງຄົມ ຫາລືການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ

ກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ແລະ ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ (ສມກຈ) ໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດກອງປະຊຸມການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ ປະຈຳປີ 2021 ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການ ADA ຂອງປະເທດລຸກຊຳບວກ   ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ   ... Read More

ການທ້ອນເງິນຄືການຮັກສາສະຖຽນລະພາບຄົວເຮືອນ

ກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຮ່ວມກັບ ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ (ສມກຈ) ໄດ້ຈັດຕັ້ງການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນທ້ອນເງິນອາຊຽນ (ວັນທີ 31 ຕຸລາ) ຜ່ານລະບົບອອນລາຍ (Zoom) ໃນວັນທີ 29 ທັນວາ 2021 ທີ່ຫ້ອງການ ສມກຈ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ   ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ   ... Read More

ສໍາເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (ຄຕຟງ) ຄັ້ງທີ III ປະຈໍາປີ 2021

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງ ວັນທີ 22 ທັນວາ 2021 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (ຄຕຟງ) ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ III ປະຈໍາປີ 2021 ຜ່ານລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກ   ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ... Read More