ສທຄ ພັດທະນາ ສື່ການຮຽນ-ການສອນແບບໃໝ່

ທ່ານ ປອ. ອາຄົມ ປຣະເສີດ ຫົວໜ້າສະຖາບັນການທະນາຄານ (ສທຄ) ໄດ້ໃຫ້ສໍາພາດຕໍ່ຜູ້ສື່ຂ່າວ ຜ່ານລະບົບອອນລາຍ ໂດຍໄດ້ຢືນຢັນ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນໄລຍະການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ທັງນີ້ ກໍ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຮຽນການ-ສອນ ສືບ ຕໍ່ດໍາເນີນ, ສທຄ ຈຶ່ງໄດ້ໝູນໃຊ້ບັນດາເຄື່ອງມື ຫຼື ແອັບຕ່າງໆ ສິດສອນທາງໄກໃຫ້ນັກສຶກສາ ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນ

ຂ່າວວັນທີ: 29-09-2021

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

 

ຂ່າວ

Comments are disabled.