ຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການເງິນ ແລະ ການບັນຊີ ຂອງ ທຫລ

ໃນວັນທີ 27 ສິງຫາ 2021 ທີ່ຜ່ານມານີ້, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່ລໍາລັດວ່າດ້ວຍການບັນຊີ ແລະ ການເງິນ ຂອງ ທຫລ ຂຶ້ນ ຢູ່ທີ່ສະໂມສອນສະຖາບັນການທະນາຄານ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

 

ຂ່າວ

Comments are disabled.