ເດືອນສິງຫາ 30, 2021

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ (ທຫລ) ຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່ຍກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເອກະສານ

ໃນວັນທີ 26 ສິງຫາ 2021 ຜ່ານມາ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ຈັດເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເອກະສານຂຶ້ນຢູ່ທີ່ສະໂມສອນສະຖາບັນການທະນາຄານ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ   ... Read More

ຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການເງິນ ແລະ ການບັນຊີ ຂອງ ທຫລ

ໃນວັນທີ 27 ສິງຫາ 2021 ທີ່ຜ່ານມານີ້, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່ລໍາລັດວ່າດ້ວຍການບັນຊີ ແລະ ການເງິນ ຂອງ ທຫລ ຂຶ້ນ ຢູ່ທີ່ສະໂມສອນສະຖາບັນການທະນາຄານ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ   ... Read More