ເດືອນສິງຫາ 25, 2021

ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຫລ ຄັ້ງທີ I ປະຈຳປີ 2021

ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຄັ້ງທີ I ປະຈຳປີ 2021 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນເປັນເວລາເຄິ່ງວັນໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 25 ສິງຫາ 2021 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ຊັ້ນ IV ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ຜູ້ວ່າການ ທຫລ, ປະທານສະພາບໍລິຫານ ທຫລ ແລະ ມີຮອງປະທານ-ຄະນະກຳມະການສະພາບໍລິຫານ ທຫລ, ຄະນະຜູ້ວ່າການ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ... Read More