ຄະນະພັກ ທຫລ ນໍາພາວຽກງານວິຊາສະເພາະ

ສະຫາຍ ພານຸສັກ ແກ່ນວົງພະຈັນ ຄະນະພັກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ (ທຫລ), ຫົວໜ້າກົມຈັດຕັ້ງແລະພະນັກງານ ທຫລ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກົມຈັດຕັ້ງແລະພະນັກງານ ເປັນເສນາທິການດ້ານວຽກງານພັກ ແລະ ພະນັກງານໃຫ້ແກ່ອົງຄະນະພັກ ທຫລ ຊຶ່ງໃນໄລຍະ ໄຕມາດ I ປີ 2021, ຄະນະພັກ ທຫລ ກໍ່ຄືຄະນະພັກແຕ່ລະຂັ້ນ ໄດ້ເປັນເຈົ້າການນໍາພາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ລະໜ້າທີ່ຈຸ

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

ຂ່າວ

Comments are disabled.