ສຳເລັດກອງປະຊຸມ ວຽກງານບັນຊີ ແລະ ການເງິນ ທຫລ ປີ 2021

ກອງປະຊຸມວຽກງານບັນຊີ ແລະ ການເງິນ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປີ 2021 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ສະໂມສອນສະຖາບັນການທະນາຄານ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

 

ຂ່າວ

Comments are disabled.