ທຫລ ແກ້ດ່ວນການແລກປ່ຽນເງິນຕາ ໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບທະນາຄານ

ພາຍຫຼັງທີ່ທ່ານຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບອັດຕາແລກປ່ຽນ, ການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງ ປະເທດ ແລະ ການສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນເພື່ອປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນໃນວາລະແຫ່ງຊາດຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນ ຄັ້ງທີ 1 ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX (ວັນທີ 6 ສິງຫາ 2021)

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

 

ຂ່າວ

Comments are disabled.