ການຮັກສາສະຖຽນລະພາບສະຖາບັນການເງິນ

ການຮັກສາສະຖຽນລະພາບສະຖາບັນການເງິນ ເປັນວຽກທີ່ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນລະບົບເສດຖະກິດຂອງຊາດ ໂດຍສະເພາະໃນຂະແໜງການທະນາຄານ; ຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ອາລຸນ ບຸນຍົງ ກໍາມະການພັກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ),

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

 

ຂ່າວ

Comments are disabled.