ເດືອນສິງຫາ 9, 2021

ການຮັກສາສະຖຽນລະພາບສະຖາບັນການເງິນ

ການຮັກສາສະຖຽນລະພາບສະຖາບັນການເງິນ ເປັນວຽກທີ່ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນລະບົບເສດຖະກິດຂອງຊາດ ໂດຍສະເພາະໃນຂະແໜງການທະນາຄານ; ຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ອາລຸນ ບຸນຍົງ ກໍາມະການພັກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ), ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ   ... Read More

ຜູ້ວ່າການ ທຫລ ຊີ້ແຈງສະພາບອັດຕາແລກປ່ຽນໃນປະຈຸບັນ ຕໍ່ກອງປະຊຸມວິສາມັນສະພາແຫ່ງຊາດ

ໃນວັນທີ 6 ສິງຫາ ຜ່ານມາ ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ (ທຫລ) ໄດ້ຊີ້ແຈງສະພາບກາເໜັງຕີງຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນໃນປະຈຸບັນຕໍ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນວາລະດໍາເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນ ຄັ້ງທີ 1 ຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ   ... Read More