ເປີດກວ້າງຄວາມຮູ້ດ້ານການບໍລິຫານ ການເງິນຈຸລະພາກ

ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ (ສມກຈ) ຮ່ວມກັບກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ (ກຄສງ) ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນ ໂດຍອົງການ ADA

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

ຂ່າວ

Comments are disabled.