ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ທຫລ ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອຊາວບ້ານອອມ

ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ປະຊາຊົນບ້ານ ອອມ ເມືອງ ອະນຸວົງ ແຂວງໄຊສົມບູນ ໃນວັນທີ 11 ມີນາ 2021

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

ຂ່າວ

Comments are disabled.