ອົງການປົກປ້ອງ-ນໍາໃຊ້ກົດໝາຍ ເພີ່ມການຕ້ານການຟອກເງິນ

ສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ (ສຕຟງ) ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກໍໍ່ຄືຄະນະສະເພາະກິດຮັບຜິດຊອບການປະເມີນວຽກງານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

 

ຂ່າວ

Comments are disabled.