ຄຄຊ ວາງແຜນພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນລາວ

ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ຄຄຊ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ຄຄຊ ຄັ້ງທີ I ປະຈໍາປີ 2021 ໃນວັນທີ 15 ກຸມພາ 2021 ທີ່ສໍານັກງານ ຄຄຊ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

ຂ່າວ

Comments are disabled.