ເຜີຍແຜ່ຕ້ານການຟອກເງິນໃຫ້ກຸ່ມອະສັງຫາລິມະຊັບ

ສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນໄດ້ຈັດການເຜີຍແຜ່ວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍໃນວັນທີ 28 ມັງກອນ 2021

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

ຂ່າວ

Comments are disabled.