ເຜີຍແຜ່ວຽກງານການຊໍາລະ ທີ່ຕິດພັນກັບການຄຸ້ມຄອງຕິດຕາມກວດກາລະບົບການຊໍາລະ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊຳລະ

ກົມຄຸ້ມຄອງລະບົບຊຳລະສະສາງໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ວຽກງານການຊໍາລະ ທີ່ຕິດພັນກັບການຄຸ້ມຄອງຕິດຕາມກວດກາລະບົບການຊໍາລະ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊຳລະຢ່າງເປັນທາງການ

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

 

ຂ່າວ

Comments are disabled.