ເຜີຍແຜ່ຄໍາສັ່ງວ່າດ້ວຍການກັກ, ການຍຶດ ແລະ ການອາຍັດທຶນ

ຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍໄດ້ຈັດຕັ້ງການເຜີຍແຜ່ຄຳສັ່ງວ່າດ້ວຍການກັກ ການຍຶດ ແລະ ອາຍັດທຶນ

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

ຂ່າວ

Comments are disabled.