ກອງປະຊຸມ ຄຕຟງ ທ້າຍສະໄໝ ປີ 2020

ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (ຄຕຝງ) ສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ III ປະຈໍາປີ 2020

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

 

ຂ່າວ

Comments are disabled.