ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ)

ໃນວັນທີ 17 ຕຸລາ 2020 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 8 ຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ໄດ້ຈັດການເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ສະບັບປັບປຸງ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານນາງ ວັດທະນາ ດາລາລອຍ ຮອງຜູ້ວ່າການ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ,

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

 

ຂ່າວ

Comments are disabled.