ທຫລ ເປີດກວ້າງທາບທາມຄຳເຫັນຕໍ່ຮ່າງ ແບບຟອມລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກຳ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 16 ທັນວາ 2020 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມຂອງສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ, ກົມຄຸ້ມຄອງລະບົບຊຳລະສະສາງ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ)

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

 

ຂ່າວ

Comments are disabled.