ທຄຕລ-ບໍລິສັດ ອຳມະຕະ ບໍລິການທະນາຄານໃຫ້ແກ່ໂຄງການເມືອງໃໝ່

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (ທຄຕລ) ແລະ ບໍລິສັດ ອຳມະຕະ ຊິດຕີ້ ລາວ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ໄດ້ຈັດພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າດ້ວຍການບໍລິການທະນາຄານໃຫ້ແກ່ໂຄງການເມືອງໃໝ່ທັນສະໄໝ ອຳມະຕະ ຊິດຕີ້ ໃນວັນທີ 27 ພະຈິກ 2020

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

 

ຂ່າວ

Comments are disabled.