ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງທະນະບັດ ໃນຂອດຈໍລະຈອນ

ໃນວັນທີ 17 ພະຈິກ 2020 ຜ່ານມານີ້, ກົມພິມຈຳໜ່າຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ຈັດການເຜີຍແຜ່ “ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງທະນະບັດໃນຂອດຈໍລະຈອນ” ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ທຫລ

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

 

ຂ່າວ

Comments are disabled.