ທຄຕລ ແຂ່ງຂັນຄວາມຮູ້ການນຳໃຊ້ BCEL One

ເນື່ອງໃນວັນຫັນເປັນທຸລະກິດຂອງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວມະຫາຊົນ (ທຄຕລ) ຄົບຮອບ 31 ປີ; ທຄຕລ ໄດ້ຈັດການແຂ່ງຂັນ BCEL One Super User Contest ໃນວັນທີ 1 ພະຈິກ 2020

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

 

ຂ່າວ

Comments are disabled.