ສທຄ ປິດ-ເປີດສົກຮຽນ ແລະ ສະຫຼອງວັນຄູ

ສະຖາບັນການທະນາຄານ (ສທຄ), ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ຈັດຕັ້ງການສະຫຼຸບຊຸດຮຽນປະຈຳສົກສຶກສາ 2019-2020 ແລະ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວສົກສຶກສາ 2020-2021

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

ຂ່າວ

Comments are disabled.