ມອບ-ໂອນ ສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນໃຫ້ບໍລິສັດ ກຸ່ມດວງຈະເລີນ

ພິທີລົງນາມສັນຍາການ ມອບ-ໂອນ ສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນລະຫວ່າງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ແລະ ບໍລິສັດ ກຸ່ມດວງຈະເລີນ ພັດທະນາກໍ່ສ້າງ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 23 ຕຸລາ 2020

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

ຂ່າວ

Comments are disabled.