ກອງປະຊຸມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກພະຍາດ COVID-19

ໃນວັນທີ 20 ຕຸລາ 2020 ຜ່ານມານີ້, ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມສະໂມສອນໃຫຍ່ຂອງສະຖາບັນການທະນາຄານ. ກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຂຶ້ນ

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

 

ຂ່າວ

Comments are disabled.