ຍົກລະດັບກ່ຽວກັບການບຳລຸງ, ຮັກສາ ແລະ ນຳໃຊ້ ເຄື່ອງຈັກທຳລາຍ – ຄັດໃຈ້ທະນະບັດ

ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 19-23 ຕຸລາ 2020 ຜ່ານມານີ້, ກົມພິມຈຳໜ່າຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດສຳມະນາ “ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງຈັກທຳລາຍ ແລະ ເຄື່ອງຈັກຄັດໃຈ້ທະນະບັດ”

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

ຂ່າວ

Comments are disabled.