ກອງປະຊຸມຮ່ວມລັດຖະມົນຕີການເງິນອາຊຽນ ແລະ ຜູ້ວ່າການທະນາຄານກາງອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 6

ກອງປະຊຸມຮ່ວມລັດຖະມົນຕີການເງິນອາຊຽນ ແລະ ຜູ້ວ່າການທະນາຄານກາງອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 6 (The Sixth ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting: AFMGM) ແລະ ກອງປະຊຸມປິ່ນອ້ອມ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງປະເທດ ສສ. ຫວຽດນາມ ໃນຄຳຂວັນທີ່ວ່າ: “ອາຊຽນທີ່ໜຽວແໜ້ນ ແລະ ຕອບສະໜອງຕໍ່ສະພາບການ (Cohesive and Responsive ASEAN”

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

 

ຂ່າວ

Comments are disabled.