ເຜີຍແຜ່ ນະໂຍບາຍພະລັງງານແກ່ຂະແໜງທະນາຄານ

ກົມນິຕິກໍາ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຮ່ວມກັບ ກົມນະໂຍບາຍ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໄດ້ຈັດຕັ້ງການເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍພະລັງງານຂອງ ສປປ ລາວ

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

 

ຂ່າວ

Comments are disabled.