ສໍາເລັດກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການເງິນ ແລະ ຜູ້ວ່າການທະນາຄານກາງອາຊຽນ+3

ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການເງິນ ແລະ ຜູ້ວ່າການທະນາຄານກາງອາຊຽນ+3 (ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors: AFMGM+3) ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສ.ສ. ຫວຽດນາມ ໂດຍຜ່ານລະບົບ Video conference ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 18 ກັນຍາ 2020

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

 

ຂ່າວ

Comments are disabled.