ສປປ ລາວ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ລະບົບສະຖາບັນການເງິນ

ທ່ານ ນາງ ໂພທິຈັນ ທໍາມະວາ ວ່າການຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມວິຊາສະເພາະທີ່ ທຫລ ຈັດຂຶ້ນເມື່ອກາງເດືອນ ສິງຫາ 2020

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

ຂ່າວ

Comments are disabled.