ທຫລ ຮ່ວມມືກັບກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອຮອງຮັບລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອ

ພິທີເຊັນສັນຍາຮ່ວມມືນຳໃຊ້ການບໍລິການສູນຂໍ້ມູນດິຈິຕອນ (Data Center) ລະຫ່ວາງ ສູນຂໍ້ມູນດິຈິຕອນ, ກົມເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕອນ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ (ກວຕ) ແລະ ບໍລິສັດຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ຂສລ)

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

ຂ່າວ

Comments are disabled.