ທະນາຄານນະໂຍບາຍເປີດສາຂາໃໝ່ ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ ແຂວງໄຊສົມບູນ

ທະນາຄານນະໂຍບາຍ (ທນບ) ໄດ້ຈັດຕັ້ງການເປີດ ທນບ ສາຂາ ໄຊສົມບູນ ເປັນແຫ່ງທີ 10 ເພື່ອຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງລັດຖະບານໃນການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

ຂ່າວ

Comments are disabled.