ສໍາເລັດກອງປະຊຸມເປີດກ້ວາງ ຄະນະພັກທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງຄະນະບໍລິຫານງານພັກ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ຄັ້ງທີ 8 ສະໄໝທີ III ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ແລະ ສໍາເລັດລົງດ້ວຍໝາກຜົນອັນຈົບງາມໃນວັນ ທີ 24 ກໍລະກົດ 2020 ທີ່ສະຖາບັນການທະນາຄານ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ດາວໂຫລດຕັ້ນສະບັບ

ຂ່າວ

Comments are disabled.